Date of publication: 13.08.2018 16:41
Date of changing: 02.11.2018 17:29

           Трансферттік баға белгілеу – өзара байланысты тараптар арасында қалыптасатын және (немесе) тәуелсіз тараптар арасында мәмілелер жасау кезінде бағалар ауқымы ескеріле отырып, объективті түрде қалыптасатын нарықтық бағадан айырмашылығы болатын, Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 5 шілдедегі N 67-IV «Трансферттік баға белгілеу туралы» Заңына сәйкес бақылауға жататын баға.