Глобальный индекс конкурентоспособности Всемирного экономического форума (ГИК ВЭФ)

В рамках шестого фактора «Эффективность рынка товаров» за Комитетом государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (далее-Комитет) закреплен индикатор Глобального индекса конкурентоспособности Обременительность таможенных процедур (2017г.- 79, 2016г.- 59). (опросный метод)

В 2017 году опрос проводил АО «Центр стратегических исследований» где участвовало порядка 120 компаний.

Необходимо отметить, что по данному показателю методология ГИК ВЭФ не предусматривает детализированные и ситуационные вопросы (как это предусмотрено в рейтинге Doing Business), а также не проводятся консультации с государственными органами Республики Казахстан. В связи с чем определить конкретные причины снижения позиций Казахстана по данному индикатору невозможно.

По мнению Комитета, причиной снижения является отсутствие автоматизации и модернизации в таможенном администрировании. Так, зарубежные страны как Сингапур, Нидерланды, Грузия внедрившие электронное декларирование занимают лидирующие позиции по данному индикатору.

Слайд по ГИК ВЭФ

«Кедендік рәсімдер ауыртпашылығы» индикаторын жетілдіру бойынша келесі жүйелік шараларға назар аударуға болады:

  1. Тауарларды кедендік декларациялау үшін қажетті құжаттардың саны максималды қысқарды: Экспорт кезінде 10-нан 3-ке дейін құжаттарды (жүкқұжат, шот-фактураның және экспортқа арналған кедендік декларация), импорт кезінде 12-ден 5-ке дейін құжаттар (жүкқұжат, шот-фактура, сәйкестік сертификаты, импортқа арналған кедендік декларация, транзитке арналған құжат (тауарлардың транзиті жағдайында).
  1. 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап ЕурАзЭҚ Кеден кодексі және «Кедендік реттеу туралы» Қазақстан Республикасының Кодексі күшіне енді.

ЭКСПОРТ-ИМПОРТ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ БОЙЫНША «БІРЫҢҒАЙ ТЕРЕЗЕ» МЕХАНИЗМІ

Электрондық декларацияны іске асырудың маңызды құралы экспорттық-импорттық мәмілелер үшін «Бір терезе» принципін енгізу болып табылады. Бұл бағытта:

• ASYCER платформасында Бірыңғай терезені енгізу бойынша Мемлекеттік кіріс комитеті мен ЮНКТАД арасындағы келісім жасалды;

Анықтама үшін: «ASYCER» алаңында «Бір терезе» іске асырудың негізгі артықшылықтары:

ФИЗИКАЛЫҚ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫ ДАМЫТУ

17 қалада 19 кедендік ресімдеу зонасының және 2 шекара өткізу пункттерінің құрылысы жоспарланған:

Анықтама үшін:

Алмыты, Қарағанды, Ақтау, Атырау, Ақтөбе, Өскемен, Көкшетау, Қостанай, Орал, Қызылорда, Петропавл, Талдықорған, Тараз, Семей қалаларында;

Бақылау бекеттерінде: Құрық (Маңғыстау), «Нұр жолы» (Алматы облысы, Қорғас қ. 6 км).

• Олардың ішінде 5 КРЗ жүзеге асырылды немесе жүзеге асырылуда.

 

2017-2020 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН АУЫСПАЛЫ ӨТКЕЛДЕРДІ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАУ ЖӘНЕ ҚАЙТА ҚҰРУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Электрондық декларацияны енгізу және бақылау пункттерін жаңартусыз бір терезе жеңілдетуге қажетті әсерін тигізбейді.

 

24 бақылау пунктін жаңғырту жоспарланып отыр:

• 11 авто, 12 әуе, 1 темір жол өткелі.

ТҮСІНДІРУ ЖҰМЫСЫ

Салық төлеушілер мен СЭҚ қатысушыларының салық және кеден сұрақтары бойынша сауаттылығын және ақпараттандырылуын арттыру мақсатында Комитетпен тұрақты түрде түсіндірме шаралары өткізіліп тұрады.