Жарияланған күні: 16.01.2015 14:16
Өзгертілген күні: 30.04.2016 14:08

Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен банкроттың процеске кредиторлардың тізіліміне нысаны, № 762 03.07.2014 жылғы.

Атауы дата
05.01.2015ж.