Жарияланған күні: 10.05.2016 15:23
Өзгертілген күні: 31.03.2017 10:27

Бірінші санаттағы рұқсаттардың (лицензиялардың) ТІЗБЕСІ

Темекі өнімдерінің өндірісіне лицензия беру

Этил спиртінің өндірісіне лицензия беру

Алкоголь өнімін өндіруге лицензия беру

Алкоголь өнімін өндіру аумағында оны сақтау және көтерме саудада өткізу жөніндегі қызметті қоспағанда, алкоголь өнімдерін сақтауға және көтерме саудада өткізуге лицензия беру

Алкоголь өнімін өндіру аумағында оны сақтау және бөлшек саудада өткізу жөніндегі қызметті қоспағанда, алкоголь өнімдерін сақтауға және бөлшек саудада өткізуге лицензия беру

 

Екінші санаттағы рұқсаттар ТІЗБЕСІ

Кеден өкілдерінің тізіліміне енгізу

Кедендік тасымалдаушылар тізіліміне енгізу

Уақытша сақтау қоймалары иелерінің тізіліміне енгізу

Кеден қоймалары иелерінің тізіліміне енгізу

Бажсыз сауда дүкендері иелерінің тізіліміне енгізу

Жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеушіні тіркеу есебі

Халықаралық тасымалдаудың құралын тауарларды кедендік пломбалармен және мөрлермен тасымалдауға жіберу туралы куәлік беру

Кедендік декларациялау жөніндегі маманның біліктілік аттестатын беру

Әкімшінің (уақытша әкімшінің, оңалтуды, уақытша және банкроттықты басқарушының) қызметін жүзеге асыру құқығы бар адамдарды тіркеу

Салық органының бақылау-касса машинасы пломбасының бүтіндігін бұзуға рұқсат беруі

 

Хабарламалар ТІЗБЕСІ 

Қолданылатын салық салу режимі туралы хабарлама

Салықтық есептілікті ұсынуды тоқтата тұру немесе салықтық есептілікті ұсынуды тоқтата тұрудан бас тарту туралы хабарлама

Әкімші (уақытша әкімші, оңалту, уақытша және банкроттық басқарушылар) қызметінің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама

Дара кәсіпкер ретінде қызметті бастағаны туралы хабарлама
Жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде қызметті бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарлама