Жарияланған күні: 12.04.2018 11:33
Өзгертілген күні: 17.05.2019 18:20

 

"Витруалды қойма" модулі туралы

Виртуалды қойма» модулі (бұдан әрі – ВҚ) ЭШФ АЖ
 тауар есебін жүйелеу, қалдықтарды автоматты есептеу 
және импорттық тауарларды орналастырудың бизнес 
үдерісін автоматтандыру мақсатында құрылады. 
Салық төлеушілердің жеке қоймаларындағы тауарлар 
туралы ақпарат, сондай-ақ тауарларды тасымалдайтын,
 виртуалды қоймаға жіберетін және есептен шығаратын
 барлық электрондық құжаттар ВҚ ЭШФ АЖ-де сақталады.
 Виртуалды қойма модулі тауардың келуін және алынуын, соның ішінде түпнұсқа дизель отынын немесе импортқа арналған өтінімді автоматтандырады. Нәтижесінде, ЭШС виртуалды қоймасынан алынған таңдалған өнім үшін шығарылғанда, 
ТД ақпараты, импортқа арналған өтінім және шығу сертификаты автоматты түрде жүктеледі. Онлайн тәртібінде балансты сақтау мүмкіндігі. Виртуалды қойма қорларындағы толықтай түсіру және мерзімді түсіру.Өнім туралы барлық қажетті ақпаратты сақтау
Тауардың шығарылуын бақылау. API-интерфейсі виртуалды қойманы ERP есепке алу жүйелерімен біріктіруге мүмкіндік береді.

ВҚ клиенттеріне қолдау көрсету қызметінің электронды адрес esfsd@mgd.kz

Апелляциялар нормативтік құжаттарға сәйкес жүргізіледі regulations

Virtual Warehouse Global Directory

«Виртуалды қойма» модулі бар электрондық шоттар веб-қосымшасы

«Виртуалды қойма"модулі пайдаланушы нұсқаулығы

Виртуалды қойма» модулімен жұмыс істеу туралы меморандум

Жалға берушілерге қысқаша нұсқаулық

API интерфейсі "Виртуалды қойма" модулімен "Электрондық шот-фактуралар" веб қосымшасы.

Бейнелер.

Виртуалды қоймаға сәйкес сыртқы экономикалық қызметінің кодтарының тізімі.

Сынақ стендісі
Көмірді сататын салық төлеушілерге қатысты "Виртуалды қойма" модулінің ұшқышын іске қосу туралы сұрақтар.