Жарияланған күні: 09.02.2018 13:16
Өзгертілген күні: 16.02.2018 12:15

 

 

 

 

    • «Екінші деңгейдегі банктердің  және банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың тауарлардың электрондық саудасы бойынша тіркеу есебінде тұрған  салық төлеушілер бойынша банктік шоттардың бар екені және олардың нөмірлері туралы, осы шоттардағы ақша қалдықтары мен қозғалысы туралы мәліметтерді беру қағидаларын  және мерзімдерін бекіту» туралы Қазақстан Республикасының Қаржы Министрінің бұйрығының жобасы