Тағайындалған салықтық тексерулер саны бойынша ақпарат
0 0 0
Мемлекеттік кірістер департаменттері бөлігінде және түрлері бойынша тағайындалған салықтық тексерулер саны
Салықтық тексерудің түрі