Индикаторы DoingBusiness, относящиеся к компетенции Министерства финансов Республики Казахстан

 

Среди важных задач вновь созданного Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан - улучшение позиции Казахстана в рейтинге «Doing Business» Всемирного Банка.

Рейтинг «Doing Business», являющийся объективной внешней оценкой действий Правительства в улучшении бизнес-климата страны, проводится ежегодно Всемирным Банком в большинстве стран мира по 11-ти индикаторам.

31 октября 2014 года командой Всемирного Банка был подготовлен отчет «Doing Business-2015» (по итогам 2014 года). По итогам 2014 года Казахстан занял общее 77 место, опустившись на одну позицию (76 место по итогам 2013 года).

Улучшение позиции Казахстана в рейтинге «Doing Business» Всемирного Банка является приоритетной задачей государства, которое исходит из поручения Главы государства о вхождении Казахстана в число 30 развитых стран мира.

В целях исполнения поручения Главы государства утвержден План мер по вхождению в первую 30-ку стран рейтинга «Doing Business» Всемирного Банка к 2016 году (далее – План мер).

В компетенцию Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан входят следующие индикаторы:

  • Налогообложение;
  • Разрешение неплатежеспособности.

«Салық салу» көрсеткіші бойынша

Қазақстан 190 елдің арасында 60-орында (2016 жылдың нәтижелері бойынша – 57-орын) 3 позицияға төмендеу.

Төмендеу себебі зерттеу методологиясының өзгеруі болып табылады.  

«Салық салу» индикаторының 3 көрсеткіштеріне (уақыт 178, мөлшерлеме 29,2% және төлем саны 7) мүлдем жаңа «Посттіркеу индексі» (Postfiling index) қосылды.

Өзгерістер динамикасына сәйкес «Салық салу» индикаторы бойынша Қазақстан алдында рейтингте өте жақсы позицияларға ие болған.

«Халықаралық сауда» индикаторы бойынша

«Халықаралық сауда» индикаторы бойынша Қазақстан 119-орынға ие болды (өткен жылы 128), 9 позицияға көтерілді (ҰЭМ жауапты, ҚР қоса орындаушы).

Дүниежүзілік банкі өткізген талдауға сәйкес позициялардың жақсаруына таурларды экпорттаған кезде ұсынылатын құжаттардың қысқаруы әсер етті, DoingBusiness рейтингінде «тауарларды экспорттау» ұғымы тауарларды экспорттаудың кедендік процедурасын ғана білдірмейтіндігін атап өтеміз. 

Төлем қабілетсіздігін шешу индикаторы бойынша

Дүниежүзілік Банктің «Doing Business 2017» есебіне сәйкес Қазақстан «Төлем қабілетсіздікті шешу» индикаторы бойынша 37 орынға иеленіп, өз ұстанымын былтырғы жылмен салыстырғанда 9 тармаққа жақсартты (46-шы орыннан 37-ге дейін).

Нормативтік-құқықтық базасының тиімділігі индексін қосқанда, индикатор 9 көрсеткіштен тұрады.

2016 жылы қабылданған реформалар нәтижесінде, жоғарыда көрсетілген индекс былтырғы жылмен салыстырғанда 11,5-тен 15 баллға көтерілді (3,5 баллға өсті).