Жарияланған күні: 13.08.2018 16:41
Өзгертілген күні: 30.05.2019 18:31

           Трансферттік баға белгілеу – өзара байланысты тараптар арасында қалыптасатын және (немесе) тәуелсіз тараптар арасында мәмілелер жасау кезінде бағалар ауқымы ескеріле отырып, объективті түрде қалыптасатын нарықтық бағадан айырмашылығы болатын, Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 5 шілдедегі N 67-IV «Трансферттік баға белгілеу туралы» Заңына сәйкес бақылауға жататын баға.