Тауарлармен электрондық саудамен таныстыруы

«Екінші деңгейдегі банктердің  және банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың тауарлардың электрондық саудасы бойынша тіркеу есебінде тұрған  салық төлеушілер бойынша банктік шоттардың бар екені және олардың нөмірлері туралы, осы шоттардағы ақша қалдықтары мен қозғалысы туралы мәліметтерді беру қағидаларын  және мерзімдерін бекіту» туралы Қазақстан Республикасының Қаржы Министрінің бұйрығының жобасы

«Мемлекеттік кірістердің талабы бойынша тауарларды электрондық саудада өткізуді, тасымалдауды, жеткізуді жүзеге асыратын тұлғалардың ақпаратты берудің ережелері, мерзімдері мен нысаны» туралы Қазақстан Республикасы Қаржы Министірінің бұйрығының жобасы

«Тауарлардың электрондық саудасын жүзеге асыратын және Қазақстан Республикасы салық заңнамасының корпоративтік табыс салығының есептелген сомасын азайту, дара кәсіпкер кірісінің салық салынатын сомасын дара кәсіпкердің салық салынатын кірісіне азайту, жеке тұлғаның салық салынатын кірісін осындай қызмет бойынша дара кәсіпкердің салық салынатын кірісіне азайту бөлігіндегі нормаларын қолданатын тұлғалардың ақпараттарды беру қағидаларын, мерзімдерін және нысанын бекіту»   туралы Қазақстан Республикасы Қаржы Министірінің бұйрығының жобасы