Табыс алынған кезең
 
теңге
МЗЖ мөлшері:
Салық салынатын табыс сомасының 10% ретінде автоматты түрде есептеледі
теңге
МЖА мөлшерінде шегеру: "Иә" - егер сіз бір айдан артық жұмыс істесеңіз
"Жоқ" - егер сіз бір айдан кем жұмыс істесеңіз


теңге
Минималды жалақы: теңге

Ескертпе: Салық келесі формула бойынша есептеледі: ИПН = ( Т - МЗЖ - Ж - МЖА ) * 10%