Жарияланған күні: 28.12.2018 14:42
Өзгертілген күні: 28.12.2018 15:01
Жүктеу Нысанның атауы

«Тауарлар (жұмыстар, қызметтер) экспорты»

Ереже

Мәмілелер мониторингі бойынша есептілігі «Тауарлар (жұмыстар, қызметтер) экспорты» 1-қосымша

«Тауарлар (жұмыстар, қызметтер) импорты»

Ереже

Мәмілелер мониторингі бойынша есептілігі «Тауарлар (жұмыстар, қызметтер) импорты» 2-қосымша