Жарияланған күні: 20.01.2015 11:24
Өзгертілген күні: 02.04.2015 15:25

Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен оңалту рәсімінің кредиторлардың тізіліміне нысаны, № 762 03.07.2014 жылғы.

Атауы дата
31.03.2015ж.
20.03.2015ж.
12.03.2015ж.
25.02.2015ж.
20.02.2015ж.
02.02.2015ж.
29.01.2015ж.